Essay çeşitleri ya da bir başka deyişle essay türleri üniversite hazırlık öğrencilerinin sık sık karşılaştığı bir konu. Essay nedir & essay ne demek konulu dersimizde de anlattığımız üzere İngilizce kompozisyonların çok çeşitli türleri vardır. İngilizce essayleri amaçlarına göre isimlendirip türlere ayırıyoruz. Bu yazıda tüm İngilizce essay çeşitlerini ve essay türleriyle ilgili örnekleri bulacaksınız.

İngilizce essay çeşitleri & essay türleri

Bu yazıda İngilizce belli başlı essay türleri işleyeceğiz. Bu essay türlerini önem sırasına göre veriyoruz.

Essay Çeşitleri Video Anlatım

Tüm essay çeşitlerini sizin için pratik bir şekilde bu videoda açıklıyoruz.

Argumentative essay

Argumentative essay, belli bir konuda farklı argümanları, tezleri, savları inceleyerek bir sonuca ulaşmaya çalışan yazıdır. Mesela “Should smoking be banned?” yani “Sigara içmek yasaklanmalı mı?” gibi bir konuda belli bir taraf tutup ancak diğer tarafın da görüşlerini inceleyip çürüten bir yazı argumentative essay olur.

Opinion essay

Opinion essay belli bir konuda fikrinizi belirten İngilizce essay türüdür. Bir opinion essayde size verilen konuyla ilgili olarak şahsi görüşlerinizi belirtmeniz istenir. Objektiften ziyade daha subjektif yani kişisel bir yazı türüdür. Mesela yukarıdaki “Should smoking be banned?” konusunu opinion essay türünde yazdığınızda kendi kişisel görüş ve düşüncelerinize daha çok yer verirsiniz.

Persuasive essay

Persuasive essay belli bir konuda okuyucuları ikna etmek amacıyla yazılan İngilizce kompozisyonlardır. Mesela “Should smoking be banned?” konusunda eğer persuasive essay yazıyorsanız, seçtiğiniz tarafa okuyucuları inandırmak, insanları o görüşe ikna etmek amacıyla yazınızı yazarsınız. Örnek ve verilerle görüşürüzü desteklemeye çalışırsınız.

Problem solution essay

Problem solution essay popüler hale gelen essay türlerinden birisi. Problem solution essayde size verilen bir problemin nasıl çözülebileceğini anlatırsınız. Mesela “How can we end poverty” yani “Yoksulluğu nasıl bitirebiliriz?” konulu bir yazıda siz yoksulluğu ortadan kaldırmak için atılabilecek ya da atılması gereken adımları tek tek gelişme paragraflarında açıklarsınız.

Advantage disadvantage essay

Advantage disadvantage essay bir konunun avantaj ve dezavantajlarını ele alan essay türüdür. Mesela “What are the advantages and disadvantages of smartphones” yani “Akıllı telefonların avantajları ve dezavantajları nelerdir” konusu bu türün bir örneğidir. Advantage disadvantage essay türünde yazı yazarken, yazdığımız konunun her artılarını hem de eksilerini nesnel bir şekilde ele alırız.

Cause effect essay

Cause effect essay türünde bir konunun sebeplerini ya da sonuçlarını anlatırız. Mesela “What are the causes of traffic congestion” yani “Trafik sıkışıklığının sebepleri nelerdir?” konulu bir essay, cause effect türüne örnektir. Bu verdiğimiz örnekteki essayde her bir gelişme paragrafında trafik sıkışıklığının bir sebebini anlatırız.

Classification essay

Classification essay sınıflandırma içeren essay türüdür. Bir classification essay yazdığımızda genel bir konuyla ilgili alt sınıflar oluştururuz. Mesela “Classify the different types of computers people use today” yani “Bugün insanların kullandığı bilgisayar türlerini sınıflandırın” tarzı bir konu geldiğinde essayimizi yazarken gelişme paragraflarında farklı bilgisayar türlerini tek tek açıklarız.

Compare contrast essay

Compare contrast essay bir karşılaştırma essayidir. Bu tür essaylerde iki benzer şeyi seçtiğimiz kriterlere göre karşılaştırırız. Mesela “Compare German and Turkey” yani “Almanya ve Türkiyeyi” karşılaştırın konulu bir yazıda nüfus, eğitim, sanayi, dil gibi kriterler seçerek bu iki ülkeyi karşılaştırırız. Her bir gelişme paragrafı bir kritere ayrılır.

Definition essay

Definition essay bir tanım yazısıdır. Definition essay yazdığımızda bize verilen bir konuyu farklı açılardan tanımlarız. Mesela “Define what friendship is” yani “Arkadaşlık nedir tanımlayın” konulu bir essayde biz arkadaşlığı anlatacak birkaç temel nokta seçeriz ve herbir gelişme paragrafında bu noktalardan birisini açıklarız.

Process essay

Process essay bir süreci anlatan essay türüdür. Process essayde baştan sona adım adım bir işin nasıl yapıldığını ya da bir sürecin nasıl işlediğini anlatırız. Mesela “How is a law enacted?” yani “Bir yasa nasıl geçer?” konulu bir yazıda adım adım bir yasanın oluşma ve yasallaşma sürecini anlatırız. Her bir gelişme paragrafında bu sürecin bir basamağını anlatırız.


Etiketler: essay türleri, essay çeşitleri, process essay, definition essay, argumentative essay, opinion essay, persuasive essay, cause effect essay, advantage disadvantage essay, compare contrast essay