Proficiency essay nasıl yazılır sorusu üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin sık sık sorduğu bir soru. Bu yazıda proficiency essay yazımını adım adım anlatacağız.

proficiency essay nasıl yazılır
proficiency essay nasıl yazılır

Proficiency essay nedir?

Proficiency essay, İngilizce yeterlilik sınavlarında yazılan yaklaşık bir sayfalık bir İngilizce kompozisyondur. Bu yazı 250-300 kelime arasında olmaktadır. Proficiency essaylerde sizden bir konunun artı ve eksilerini anlatmanız, iki şeyi karşılaştırmanız, bir konuda görüş bildirmeniz ya da bir sorunun nasıl çözülebileceğini anlatmanız istenebilir.

Mesela:

  • Discuss the advantages and disadvantages of nuclear power (Nükleer enerjinin avantaj ve dezavantajlarını tartışın.)
  • Should smoking be prohibited in public places? (Sigara içme kamu alanlarında yasaklanmalı mı?)

Proficiency essay formatı

Proficiency essay nasıl yazılır sorusunun önemli bir kısmı essay formatıdır. Proficiency essaylerinin genelde çok standart bir formatı vardır. Bir proficiency essayi genelde 4-5 paragraftan oluşur. Yani bir giriş, 2-3 gelişme ve bir sonuç paragrafı olur.

Ayrıca proficiency essayi yazarken paragraflarda geleneksel olarak kullanılan ifadeler vardır.

Mesela:

  • ilk gelişme paragrafına: firstly/to begin with/first of all gibi ifadelerle başlamak
  • ikinci gelişme paragrafına: secondly/moreover/furthermore/what is more gibi ifadelerle başlamak
  • sonuç paragrafına: in conclusion/to conclude/to sum up gibi ifadelerle başlamak
  • Bu geçiş kelimeleri okuyucunun yazı içerisinde hareketini kolaylaştırır

Proficiency essay planlama

Bir proficiency essayini planlarken iki temel aşama vardır.

Proficiency essay thesis

Thesis demek yazının kalbi demektir. Thesis yani tez cümlesi bir essayin savunduğu ana fikri özetleyen cümledir. Thesis cümlesi geleneksel olarak giriş paragrafının son cümlesidir. Thesis cümlesinde gelişme paragraflarında kullanacağınız argümanlar yer alır.

Mesela nükleer enerji desteklenmeli mi konulu bir essayde thesis olarak: “Nükleer enerji, enerji verimliliği ve düşük atık üretimi sebebiyle desteklenmelidir.” denebilir.

Proficiency essay outline

Proficiency essay yazmaya başlamadan önce kesinlikle bir outline yani taslak yazmak gerekir. Çoğu öğrencinin yaptığı hata yazıya bodoslama başlayıp yarı yolda tıkanmak ve ne söyleyeceğini bilememektir. Essay  taslağı diyince gözünün korkmasın kocaman bir taslaktan bahsetmiyoruz. Kısaca bize yol gösterecek, ne yazacağımızı hatırlatacak bir taslağa ihtiyacımız var.

Örnek Essay Outline

Konu: Nükleer enerji desteklenmeli mi?

Thesis: Nükleer enerji, enerji verimliliği ve düşük atık üretimi sebebiyle desteklenmelidir

  • Giriş: nükleer enerji tanım, artan enerji ihtiyaçları + thesis
  • Gelişme 1: enerji verimliliği -> az yakıt çok enerji -> daha çok ihtiyaç karşılar
  • Gelişme 2: düşük atık üretimi -> çevreye daha az zarar -> doğa dostu
  • Sonuç: Enerji verimliliği & düşük atık üretimi -> destekle

Bu tür bir outline hazırladığınızda essayi çok daha rahat yazabilirsiniz.

Adım Adım Essay Yazma Dersi Video

Proficiency essay nasıl yazılır?

Outline yani taslak çıktıktan sonra bu taslağa göre yazınızı yazmaya başlarsınız. Gelişme paragraflarını örnekler vererek zenginleştirirsiniz.

Proficiency essay yazma becerisi nasıl gelişir?

Proficiency essay yazma becerisini geliştirmeniz için yapmanız gereken 2 şey var. İlki örnek proficiency essayleri okumak. Örnek essayler okuyarak yeni ifade ve yapılar öğrenebilirsiniz. Daha sonra ise bu öğrendiklerinizi kullanarak essay yazıp kontrol ettitmeniz gerekir. Esaylerinizi kontrol ettirerek hatalarınızı görüp nasıl daha iyi yazabileceğinizi öğrenirsiniz.

Proficiency Essay Kontrol paketleriniz neler?

Essay Kontrol paketlerini ister tek tek ihtiyacınıza göre alabilir, ister paket satın alıp zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Proficiency essay örnekleri

Proficiency Essay Rehberi


Etiketler: proficiency essay nasıl yazılır, proficiency essay dersi, proficiency essay dersleri,